ชื่ออัลบั้ม : เรียงร้อย ด้วยรัก ถักทอ สายใย จากใจครูเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสระขวัญ ณ บ้านไร่แสงตะวัน อ.วังน้ำเขียว ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒