โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน

ชื่ออัลบั้ม : เกษียณอายุราชการเครือข่ายสระขวัญ2563