วันเกิดครูรัตนา หนูศิริ

 

นายชาญชัย  ยืนยง  มอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิด ครูรัตนา  หนูศิริ

วันที่  ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒