วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน โดย ครูเมธา  เมืองสุข และครูนิภาวรรณ  แสนเสนาะ นำลูกเสือเข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี ประจำปี ๒๕๖๒  เนื่องในวัน "สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ณ โรงเรียนสระแก้ว