วันเกิดครูจันทร์ประกาย

ผู้อำนวนการโรงเรียน นายชาญชัย  ยืนยง  มอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิด ครูจันทร์ประกาย  เมืองสุข

วันที่  13  พฤศจิกายน  2562