วันเกิดครูอนันต์

นายชาญชัย  ยืนยง  มอบของขวัญ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด 

ครูอนันต์  กตเวที และนายศิริ  ทานะมัย