ข่าวกิจกรรมโรงเรียน
25/10/2562 งานมุทิตา กษิณาลัย เรารักกันครูสระขวัญเกษียณ ๒๕๖๒
25/10/2562 งานนี้ที่บ้านครูนัฏธิดา ครูปัญญา รวมญาติ พี่ น้องสนิทกัน"หัวใจผูกกัน... เฮาสิบ่ถิ่มกัน
25/10/2562 พิธี "มุทิตากษิณาลัย สานสายใยรักผูกพัน"
31/10/2562 วันเกิดครูอนันต์
12/11/2562 ขอบคุณศิษย์เก่าวิทยาลัยพลศึกษาสุพรรณบุรี
13/11/2562 วันเกิดครูจันทร์ประกาย
26/11/2562 สอบ Pre-NT และ Pre-Onet ชั้น ป.๓ ป.๖ และ ม.๓
26/11/2562 กลับภูมิลำเนา
02/12/2562 วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
02/12/2562 วันเกิดครูรัตนา หนูศิริ
02/12/2562 สอบธรรมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒
- ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน เลื่อนการเปิดเรียนแบบ On Site (การมาเรียนที่โรงเรียน) ด้วยเหตุพิเศษ
- วันที่ ๒๓-๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคนได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอน Online
- โครงงานเจลล้างมือบ้านทุ่ง มุ่งพัฒนาทักษะอาชีพ นักเรียนช่วงชั้นที่ 2
- โครงงานเบเกอรี่บ้านทุ่ง มุ่งพัฒนาทักษะอาชีพ ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3
- โครงการผักสวนครัว หนูทำได้ มุ่งเน้นพัฒนาทักษะอาชีพ นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย
- โครงการพืชผักสวนครัว มุ่งพัฒนาทักษะอาชีพ นักเรียนช่วงชั้นที่ 1
- โครงการป้ายสวยด้วยมือเรา มุ่งพัฒนาทักษะอาชีพ ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3
- กิจกรรม Big Cleaning เตรียมต้อนรับผู้มาฉีดวัคซีนเข็ม 2
- ประชุมบุคลากร ICT กลุ่มเครือข่ายสระขวัญ เรื่อง การจัดทำสื่อคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3