ข่าวกิจกรรมโรงเรียน
17/09/2564 [ลิงค์] ประชุมบุคลากร ICT กลุ่มเครือข่ายสระขวัญ เรื่อง การจัดทำสื่อคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
16/09/2564 กิจกรรม Big Cleaning เตรียมต้อนรับผู้มาฉีดวัคซีนเข็ม 2
16/09/2564 โครงการป้ายสวยด้วยมือเรา มุ่งพัฒนาทักษะอาชีพ ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3
16/09/2564 โครงการพืชผักสวนครัว มุ่งพัฒนาทักษะอาชีพ นักเรียนช่วงชั้นที่ 1
16/09/2564 โครงการผักสวนครัว หนูทำได้ มุ่งเน้นพัฒนาทักษะอาชีพ นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย
15/09/2564 โครงงานเบเกอรี่บ้านทุ่ง มุ่งพัฒนาทักษะอาชีพ ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3
15/09/2564 โครงงานเจลล้างมือบ้านทุ่ง มุ่งพัฒนาทักษะอาชีพ นักเรียนช่วงชั้นที่ 2
23/08/2564 วันที่ ๒๓-๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคนได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอน Online
31/07/2564 ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน เลื่อนการเปิดเรียนแบบ On Site (การมาเรียนที่โรงเรียน) ด้วยเหตุพิเศษ
02/12/2562 สอบธรรมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒
ดู ข่าวกิจกรรมโรงเรียน ทั้งหมด

ยังไม่มีอัลบั้มกิจกรรม