ข่าวกิจกรรมโรงเรียน
25/01/2565 [ลิงค์] ตรวจ ATK ให้กับคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน
22/01/2565 วันครู ปีการศึกษา 2565
21/01/2565 มอบทุนการศึกษาของ คุณแม่ทองจันทร ศิริวิ และนางสาวนงค์ลักษณ์ สีใส จำนวน 11 คน
29/12/2564 สวัสดีปีใหม่ 2565
23/12/2564 ประชุมชี้แจงผู้บริหารโรงเรียน เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสระขวัญ
15/12/2564 รับมอบหนังสือพระราชทานสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน เล่มที่ 42
15/12/2564 ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
14/11/2564 ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่2
14/11/2564 กิจกรรมมอบ "ถุงห่วงใยสู้ภัยโควิด 2019" ให้กับนักเรียนยากจนที่ได้รับผลกระทบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
14/11/2564 การตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยชุดตรวจ ATK ครั้งที่ 2 ให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน
ดู ข่าวกิจกรรมโรงเรียน ทั้งหมด

ยังไม่มีอัลบั้มกิจกรรม