ข่าวกิจกรรมโรงเรียน
14/11/2564 ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่2
14/11/2564 กิจกรรมมอบ "ถุงห่วงใยสู้ภัยโควิด 2019" ให้กับนักเรียนยากจนที่ได้รับผลกระทบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
14/11/2564 การตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยชุดตรวจ ATK ครั้งที่ 2 ให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน
12/11/2564 ตรวจ ATK นักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน
06/11/2564 ตรวจ ATK ครูและบุคลากรโรงเรียน
05/11/2564 วันศุกร์ ที่ 5 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นายพีระ สวัสดิ์ลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน นำคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day
29/10/2564 ถวายต้นกฐินสามัคคี ให้กับวัดบ้านทุ่งหินโคน
28/10/2564 เข้าร่วมอบรมหัวข้อ"วิจัยในชั้นเรียน"
09/10/2564 ประชุมวาระแรก
09/10/2564 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน กลุ่มใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2564
ดู ข่าวกิจกรรมโรงเรียน ทั้งหมด

ยังไม่มีอัลบั้มกิจกรรม